วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เพื่อนที่เเท้ คือ
เพื่อนเเท้ คือ 

A friend is someone who reaches for your hand, but touchs your heart

เพื่อนคือคนที่จับมือคุณไว้ แต่สัมผัสใจคุณ

เพื่อนดี นั้นหายากเพื่อนดีๆนั้นหายาก 


A good friend hard to find,hard to lose and impossible to forget

เพื่อนที่ดีนั้นยากที่จะค้นหา ยากที่จะสูญเสีย และเป็นไปไม่ได้ที่จะลืมเลือน